ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ประจำปี 2558
  รายละเอียด :
งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่มีมาอย่างยาวนาน ครบ 171 ปี ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอำเภอหลังสวน ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยในปีนี้กิจกรรมต่างๆ มีทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มต้นด้วยการเปิดเมืองกินฟรี อันเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางมาเที่ยว การตักบาตรเทโว การสมโภชเรือพระบก ขบวนแห่โล่และถ้วยพระราชทาน จนถึงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ที่สร้างความน่าตื่นเต้นเร้าใจ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชม 
  สำหรับประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ในปีนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2558 ณ สนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวน ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง หลายประเภท ประกอบด้วย ประเภทชิงโล่พระราชทาน, ชิงถ้วยพระราชทานประเภทฝีพายจังหวัดชุมพร, ชิงถ้วยพระราชทานประเภทฝีพายนักเรียน, ชิงถ้วยพระราชทานประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้นำท้องถิ่น, นอกจากนั้นยังมีการประกวดเรือประเภทต่างๆ, การประกวดกองเชียร์ริมฝั่ง
  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่ได้มีการสืบทอดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนาน เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน พร้อมกับสร้างความรักสามัคคีของคนในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 121 คน