ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ wifi ฟรี
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ได้เปิดให้บริการ wifi  ฟรี  แก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ ณ ที่ทำการสำนักงาน อบต.แหลมทราย  
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน