ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศปรับลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทรายขอประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ประจำปี 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน