ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน