ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 (ในวันทำการ) เวลา 08.30 -16.30 น. ณ. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน