ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน