ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประเมิน ADL) ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมทราย ออกคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง (ADL) เพื่อจัดทำ Care Plane ขอรับงบประมาณต่อไป


Slot Deposit Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน