ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนากยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย กำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน