ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของนายกฯ และ สมาชิกฯ
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน