ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต.
  รายละเอียด :

 ประกาศฯ เรื่อง สำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน