ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลเมืองหลังสวนฯ ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหลังสวน
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลเมืองหลังสวน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยจะปิดประกาศแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม และกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และจะจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1019 คน