ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 พ.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 พ.ค. 2565
3 ประกาศ อบต.แหลมทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 พ.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
125
22 เม.ย. 2565
5 ขอเชิญชวนประชาชนจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 เม.ย. 2565
6 ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 มี.ค. 2565
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
47
18 ต.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
06 ต.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 ต.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของนายกฯ และ สมาชิกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11