ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ก.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 ก.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ก.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart TeamX) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
31 ส.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 ส.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ส.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5 เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 พ.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 เม.ย. 2563
9 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 เม.ย. 2563
10 ประกาศรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8