ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายชื่อผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประเมิน ADL) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ก.ค. 2564
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 มี.ค. 2564
3 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 มี.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 ม.ค. 2564
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 พ.ย. 2563
6 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ย. 2563
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 ก.ย. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 ก.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 ก.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart TeamX) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
31 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10