ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ก.ย. 2563
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 ก.ย. 2563
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ก.ย. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ก.ย. 2563
15 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart TeamX) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
31 ส.ค. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 ส.ค. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 ส.ค. 2563
18 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 มิ.ย. 2563
19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 พ.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5 เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10