ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ส.ค. 2563
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ส.ค. 2563
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 มิ.ย. 2563
14 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 พ.ค. 2563
15 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5 เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 พ.ค. 2563
16 ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 เม.ย. 2563
17 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 เม.ย. 2563
18 ประกาศรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 เม.ย. 2563
19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 มี.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศการ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10