ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการและรายชื่อผู้ชาดคุณสมบัติฯ ประจำีปงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2562
32 ประกาศผลสอบ ภาค ก และภาค ข ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 ก.ย. 2562
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 ก.ย. 2562
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 ส.ค. 2562
35 รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562
36
01 ส.ค. 2562
36 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ก.ค. 2562
37 ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามโครงการรณคงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
29
28 พ.ค. 2562
38 ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562
41
27 ธ.ค. 2561
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
24 ก.ย. 2561
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10