ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 ก.ค. 2562
32 ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามโครงการรณคงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
23
28 พ.ค. 2562
33 ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562
37
27 ธ.ค. 2561
34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
24 ก.ย. 2561
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
18 ก.ย. 2561
36 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ส.ค. 2561
37 ประชาสัมพันธ์การบริการให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกและมอบหทรายอะเบรท
24
20 เม.ย. 2561
38 ประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
23
20 มี.ค. 2561
39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ก.พ. 2561
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10