ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
16 ส.ค. 2562
42 รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562
57
01 ส.ค. 2562
43 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
09 ก.ค. 2562
44 ประชาสัมพันธ์การให้บริการตามโครงการรณคงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
46
28 พ.ค. 2562
45 ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562
63
27 ธ.ค. 2561
46 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ก.ย. 2561
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 ก.ย. 2561
48 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
29 ส.ค. 2561
49 ประชาสัมพันธ์การบริการให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกและมอบหทรายอะเบรท
54
20 เม.ย. 2561
50 ประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
51
20 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11