ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ก.พ. 2561
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
29 ม.ค. 2561
53 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ม.ค. 2561
54 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 ม.ค. 2561
55 ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
77
27 ธ.ค. 2560
56 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ธ.ค. 2560
57 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ธ.ค. 2560
58 ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 ก.ย. 2560
59 ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ปี 2560
58
02 ส.ค. 2560
60 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลแหลมทราย ปี 2560
79
10 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11