ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบ wifi ฟรี
79
01 ต.ค. 2557
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
16 พ.ค. 2557
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
14 พ.ค. 2557
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่สอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
06 พ.ค. 2557
75 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
467
11 เม.ย. 2557
76 ประกาศกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
02 ม.ค. 2557
77 ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
07 ต.ค. 2556
78 ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
304
17 มิ.ย. 2556
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
372
04 มิ.ย. 2556
80 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
368
17 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10